AFFÄRSPLANER
Affärsplanen tas fram med hjälp av en genomlysning. Beroende på företagets situation uppdaterar vi befintlig eller upprättar en helt ny affärsplan.

En fungerande och aktuell affärsplan är en förutsättning för att marknadskommunikationen ska kunna planeras. Nästa steg blir ofta en varumärkesplattform.

 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik