FRAMTAGNING OCH
GENOMFÖRANDE AV AKTIVITETSPLANER

Varumärkesplattformen utvecklas till en aktivitetsplan med konkreta aktiviteter såsom annonsering, försäljningskampanjer, DR-utskick, testförsäljningar, deltagande på mässor, eventmarketing m m.
 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik