VISUELL IDENTITET OCH KOMMUNIKATIONSKONCEPT Utifrån varumärkets riktlinjer utformas sedan en visuell identitet som omfattar logotyp, färgval, form, bildspråk, typografi m m. Sedan utvecklas ett kommunikationskoncept, dvs. en bärande idé för kommunikationen i annonser, på webben, i nyhetsbrev m m.  
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik