PROJEKTLEDNING OCH GENOMFÖRANDE AV PROJEKT
I många fall saknar företagen kapacitet i form av tid och fokus för att driva marknadsrelaterade projekt parallellt med den dagliga verksamheten. Exempel på sådana projekt är säljkampanjer, evenemang, lanseringar, testförsäljningar, personalaktiviteter m m. Som projektledare tar vi ett helhetsansvar för att projektet går i linje med lagda varumärkesstrategier samt att det når de uppsatta målen. Vi har ett tätt samarbete med befintliga samarbetspartners såsom reklambyråer och pr-byråer och ser till att vi alla arbetar mot samma mål. Alla projekt utvärderas och mäts mot satta förväntningar och mål.
 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik