LÖPANDE STRATEGISK RÅDGIVNING
Vi arbetar också som strategiska rådgivare åt styrelsen eller företagsledningen vid tillfälliga behov, t ex:
  • Inför en stor förändring i företaget
  • I diskussioner om företagets framtida inriktning
  • Om företaget vill öka kunskapen inom området eller skaffa sig en gemensam terminologi och plattform inom marknadsstrategi och -kommunikation för att kunna komma vidare internt i dessa frågor.
 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik