UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR
Ett led i de förändringsprocesser som vi hjälper våra kunder igenom är ofta att föreläsa och utbilda dels företagsledningen, men även hela personalen när vi kommer till förankring och implementering av den nya varumärkesplattformen. Detta är särskilt viktigt i tjänsteföretag där personalen är viktiga bärare och förmedlare av varumärket, men alla företag drar stor fördel i att prata varumärke med hela personalen, det stärker gemenskapen, företagsandan och engagemanget för företaget och på längre sikt lönsamheten.

Vissa företag anlitar oss enbart för att föreläsa om varumärken på t.ex. konferenser, internutbildningar, chefsfortbildningar m m, antingen för att skapa en gemensam plattform att stå på inför kommande diskussioner eller för att öka kunskapen generellt i varumärkesfrågor.

 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik