KONKURRENTANALYSER, MARKNADSANALYSER
Att våga eller inte våga fråga sin marknad, det är frågan. Många tror att de vet hur marknaden ser ut, vad kunder och konkurrenter tror om dem och hur det påverkar bl a kundernas köpprocesser. Få vågar fråga. De som vågar fråga har en klar konkurrensfördel eftersom de, till skillnad från sina kollegor, vet vad som styr marknaden och vilka argument som är viktiga och hur deras agerande påverkar kundernas uppfattning om dem.

Vi hjälper våra kunder att kartlägga och analysera sin marknad för att bl.a. få ett tillförlitligt beslutsunderlag, mäta kund- och personlanöjdhet eller image. Vi analyserar och sammanställer tillgänglig sekundärdata inom önskat område samt tar in primärdata i form av djupintervjuer, fokusgrupper samt enkätundersökningar.

 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik