VÅR METODIK

Förarbete Våra kundsamarbeten startar alltid med en genomlysning, dvs. en total genomgång av företaget ur ett marknadskommunikativt perspektiv. Både kunden och Julin & Holst gör ett grundligt förarbete genom att svara på ett omfattande frågeformulär.

Genomlysning Det innebär att vi tillsammans med kunden går igenom allt från affärsidé och vision via konkurrent- och marknadsanalys till personal och befintlig kommunikation. Själva sittningen sker gemensamt med företagsledningen under 1-2 dagar, många kunder kallar det för en givande företagsterapi. Vi belyser företaget i grunden.

Analys Analysfasen består sedan i att vi drar slutsatser och försöker hitta kärnan i företaget, som ska ligga till grund för den plattform som vi senare ska formulera och skapa kommunikation utifrån.

Presentation Nästa steg är att presentera det vi kommit fram till för företagsledningen och i diskussion fastställa de slutliga formuleringarna som skall komma att bli företagets hörnstenar.

Dokumentation Resultat nummer ett består i en varumärkesplattform och i vissa fall även en affärsplan. Dokumentet utgör manual för företagets identitet och innehåller allt som behövs för att ta fram en aktivitetsplan. Nummer två är att sedan ta fram själva aktivitetsplanen.

Visuell identitet För de företag som behöver tar vi fram eller omarbetar den visuella identiteten. Arbetet görs i samarbete med en av våra fria art directors som är specialister på företagsidentiteter och kommunikativa koncept.

Marknadsaktiviteter Detta är grunden, nu börjar aktiviteterna som vi oftast hjälper våra kunder att hålla i. Antingen i samarbete med marknadsavdelning alternativt som fullservicekonsulter.

 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik