VARUMÄRKESPLATTFORMAR
Allt ett företag gör, eller inte gör, påverkar varumärket på ett eller annat sätt. Det är därför viktigt att tänka igenom, bestämma, vara överens och konsekvent i vad kommunikationen ska genomsyras av och vilka som är varumärkets intressentgrupper. Att därefter våga satsa långsiktigt och upprepa sig är nyckeln till framgång. Vi arbetar både med att ta fram plattformar för helt nya varumärken eller uppdatera och omarbeta befintliga plattformar. I varumärkesplattformen ingår bland annat följande ben:
  • Positionering
  • Kärnvärden
  • Budskap
  • Tonläge
  • Identitet, profil och image
När den strategiska varumärkesplattformen är lagd är det dags att dels se över eller skapa en visuell identitet och dels ta fram en aktivitetsplan och börja märkas på marknaden, både internt och externt.
 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik